Harriet Verleun | Beelden | Inspiratie

Mijn beelden hebben te maken met natuurlijke processen.
Hoe ontstaan aardlagen?
Wat gebeurt er tijdens het oneindig proces van erosie?
En welke invloed heeft de mens op deze processen?
Het zijn vaak natuurverschijnselen zoals aardverschuivingen, een overstroming, orkanen of gewoon een eindeloos druppelende waterdruppel die het begin vormen voor het denk- en fantasieproces die uiteindelijk tot een beeld leiden.
Steen is een prachtig materiaal om aardse elementen vorm te geven.
Met het structuur -en kleurverschil in de diverse steensoorten kunnen aardschollen maar ook wolkenpartijen ontstaan.
Staal biedt de mogelijkheid om vluchtigheid en beweging te suggereren.


Tekst Christianne Niesten voor catalogus expositie “Recycle” in 2010 :

Vanwege de huidige klimaatveranderingen staat recycling volop in de belangstelling. Klimaatconventies proberen mensen te laten inzien dat de reserves van moeder aarde schaars zijn geworden en financiële investeringen hard nodig zijn om de toekomst van deze planeet te waarborgen. Er wordt gestreefd naar duurzame ontwikkelingen, maar dat kost veel tijd, geld en energie. Maar draait de milieudiscussie niet voornamelijk om energie? Steenkool en biomassa zijn grondstoffen, die als afvalstoffen onderdeel uitmaken van de aardkorst.
Harriet Verleun is altijd al gefascineerd door natuurverschijnselen en laat in haar beeldhouwwerk duidelijk haar engagement voor het onderwerp zien. Bij voorkeur werkt zij dan ook met het ‘afvalproduct’ van moeder aarde, in hardsteen en marmer. Zo raakte ze ter voorbereiding op deze tentoonstelling bij het lezen van ‘Plastic soep’ van Jesse Goossens geïntrigeerd door het idee dat in de oceaan eilanden van plastic afval zijn ontstaan. Zouden deze eilanden ook door moeder aarde kunnen worden omgezet tot energiebronnen? Of is het nu de tijd om in te grijpen en oplossingen in de vorm van recycling te bedenken? De mens moet de waarde van de aarde erkennen….

Vertrekkend vanuit het beeld ‘Impact’ (2008), waarin zij aardschollen verbeeldde door middel van hardstenen platen die konden meedeinen, werkt ze nu ook met schollen die met plastic afval zijn bedekt. De randen van de hardstenen platen zijn bedekt met bladgoud waardoor zij lijken op munten. Uiteindelijk draait de waardering voor onze aarde ook om gewin.